SPRAWDŹ AGENDĘ 2022!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

Prelegenci Kongresu 2022

Piotr Dytko

Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Piotr Dytko

Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU: Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa w Polsce i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe.
Piotr Dytko, Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, menadżer z bogatym doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowe studia z zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest również absolwentem studiów MBA. Przed rozpoczęciem pracy w PAIH pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu Związku Pracodawców Business and Science Poland. Wcześniej kierował jednostkami ochrony zdrowia oraz podmiotami badawczo-rozwojowymi w tym m.in. Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii PORT czy głównym ośrodkiem badawczym grupy kapitałowej KGHM - KGHM Cuprum. Piotr Dytko prowadził także zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz uczelniach niepublicznych w zakresie Nauki o Państwie i Prawie, Prawa administracyjnego, Samorządu terytorialnego w Polsce i UE.

Katarzyna Kowalska

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Kowalska

Wiceprezes Zarządu
KUKE: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, polskie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe działające w formie spółki akcyjnej. Zostało utworzone przez Skarb Państwa w celu wspierania działań eksportowych polskich przedsiębiorstw.
Katarzyna Kowalska, Wiceprezes Zarządu KUKE od czerwca 2016 roku. Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, ze specjalizacją w inwestycjach kapitałowych i strategiach finansowych przedsiębiorstw. Absolwentka London School of Economics. Karierę zawodową rozpoczęła w konsultingu finansowym. Od 2012 roku pracowała na stanowisku Business Developera odpowiedzialnego za rozwój spółki z sektora płatniczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej m.in. w takich krajach jak Polska, Bułgaria, Rumunia i Kazachstan. Obsługiwała sektor bankowy oraz instytucje międzybankowe, w tym izby rozliczeniowe i banki centralne. Następnie pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Wsparcia Dużych Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, gdzie zajmowała się zarządzaniem relacjami zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz koordynacją źródeł i instrumentów finansowych.

Piotr Kryjom

Ekspert, Platforma Przemysłu Przyszłości

Piotr Kryjom

Ekspert, Platforma Przemysłu Przyszłości
PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI: PPP powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Wspomaga procesy transformacji cyfrowej.
Piotr Kryjom, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Biznesu Uniwersytetu w Tampere w Finlandii, ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektów Unijnych, uczestnik misji eksperckich w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego na Ukrainę i do Tadżykistanu, specjalista w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, funduszy seed capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, prac b+r przedsiębiorstw oraz internacjonalizacji. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje na rozwoju klastrów przemysłowych oraz optymalizacji łańcuchów wartości. Od ponad 15 lat zawodowo związany z sektorem publicznym, wieloletni pracownik urzędów centralnych oraz agencji rządowych odpowiadających za wydatkowanie środków UE, w których zajmował się przygotowaniem warunków udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Ekspert dużych firm doradczych w zakresie przygotowania projektów wspierających rozwój specjalnych stref ekonomicznych oraz eksport polskich przedsiębiorstw. Prywatnie maratończyk, pasjonat kultury skandynawskiej.

Paweł Lewandowski

Dyrektor Naczelny ds. Projektów Strategicznych, KGHM Polska Miedź

Paweł Lewandowski

Dyrektor Naczelny ds. Projektów Strategicznych, KGHM Polska Miedź
KGHM: Wiedza i współdziałanie – to biznesowe filary, na których KGHM od lat buduje pozycję lidera w produkcji miedzi i srebra. To nowoczesna, globalna organizacja zajmująca się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych.
Paweł Lewandowski, Dyrektor Naczelny ds. Projektów Strategicznych, KGHM Polska Miedź. Odpowiedzialny za nadzór nad obszarem strategii i sprawami regulacyjnymi. Ukończył studia, m.in. na kierunku polityka społeczna i gospodarcza na UKSW. Prowadził zajęcia zakresu nauk o polityce oraz socjologii. Działacz i ekspert Fundacji Republikańskiej. W latach 2015-2016 był doradcą wicepremiera Piotra Glińskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 9 stycznia 2017 został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W resorcie odpowiadał m.in. za strategię, nadzór nad 20 spółkami skarbu państwa oraz legislację. Koordynował również działania resortu związane z walką ze skutkami COVID-19 w obszarze kultury. Był członkiem Komitetu Rady Ministrów ds. cyfryzacji oraz Rady Pożytku Publicznego. Pełnienie funkcji zakończył 12 października 2020.

Tomasz Nasiłowski

Prezes Zarządu, InPhoTech

Tomasz Nasiłowski

Prezes Zarządu, InPhoTech
InPhoTech: Wiodąca polska firma technologiczna wdrażająca do przemysłu innowacyjne rozwiązania fotoniczne i światłowodowe. Tworzy dla przemysłu nowoczesne rozwiązania oparte na fotonice światłowodowej.
Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski, Prezes Zarządu InPhoTech, naukowiec, przedsiębiorca, wizjoner. Założyciel firmy InPhoTech oraz 6 spółek córek wchodzących w skład grupy kapitałowej InPhoTech, której działania są skoncentrowane na opracowywaniu przełomowych technologii światłowodowych dla przemysłu, w tym inteligentnych systemów czujnikowych oraz światłowodów dla telekomunikacji nowej generacji. Uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych na Politechnice Warszawskiej (2000) oraz doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2017). Przez ponad 10 lat pracował jako profesor wizytujący na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim (VUB) w Belgii. Współtwórca 81 patentów w 18 rodzinach patentowych, ponad 150 publikacji naukowych, kierownik i uczestnik ponad 40 krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych i przemysłowych. Ekspert w obszarze nowych technologii oraz komercjalizacji wiedzy, propagator osiągnięć polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Prelegent i ekspert podczas wielu polskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz wydarzeń biznesowo-gospodarczych. Wprowadza na polski rynek świeże spojrzenie na biznes i naukę. Jest zaangażowany we współtworzenie nowoczesnego przemysłu na miarę XXI wieku i promowanie polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Janusz Piechociński

Prezes, Izba Handlowo – Przemysłowa Polska Azja

Janusz Piechociński

Prezes, Izba Handlowo – Przemysłowa Polska Azja
IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA POLSKA-AZJA: Misją Izby jest efektywne kojarzenie popytu i podaży dzięki tworzeniu warunków dla rozwoju działalności inwestycyjnej na rynkach wschodnich. Skupia firmy zainteresowane współpracą z zagranicznymi partnerami.
Janusz Piechociński, Prezes Izby Handlowo – Przemysłowej Polska Azja oraz Piechociński Consulting, doradza zarządom spółek giełdowych w Polsce oraz zagranicznym funduszom inwestycyjnym. Janusz Piechociński pełnił funkcję Wicepremiera i Ministra Gospodarki w latach 2012 – 2015. Podczas swojej kadencji uczestniczył w spotkaniach na najwyższym szczeblu z przedstawicielami ponad 120 państw, aktywnie promując polską gospodarkę i jej produkty, a także zachęcając do inwestycji w Polsce. Z wykształcenia ekonomista, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu analiz ekonomicznych oraz wspierania inwestycji. Zorganizował i przewodniczył licznym misjom biznesowym, których celem było zacieśnianie kontaktów gospodarczych między Polską a jej partnerami biznesowymi.

Piotr Pyzik

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Piotr Pyzik

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH: Urząd administracji rządowej zapewniający obsługę Ministra Aktywów Państwowych. Zakres działania obejmuje działy administracji rządowej: gospodarkę złożami kopalin oraz aktywa państwowe.
Piotr Pyzik, Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, powołany na stanowisko Podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 15 listopada 2021 roku. W latach 2010-2011 był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. W 2011 roku został wybrany do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W VIII kadencji Sejmu pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji łączności z Polakami za Granicą oraz był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Obrony Narodowej. W trakcie pracy w parlamencie aktywnie współpracował przy wielu projektach dotyczących rozwoju gospodarczego kraju oraz wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Od stycznia do lipca 2020 roku był doradcą zarządu PGE Ciepło (Kogeneracja). Od sierpnia 2020 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego w oddziale PGE Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej. W młodości aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Politechniki Śląskiej, współpracował z „Solidarnością”. Po wprowadzeniu stanu wojennego za działalność patriotyczną był wielokrotnie zatrzymywany i internowany. Ostatecznie został karnie przeniesiony ze studiów do wojska. Mimo to, nie zaprzestał działalności niepodległościowej. Po 1989 roku współpracował z organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi. Był m.in. jednym z organizatorów i uczestników konwoju z pomocą humanitarną dla Sarajewa.

Sebastian Rynkiewicz

Prezes Zarządu, Klaster Obróbki Metali, Krajowy Klaster Kluczowy

Sebastian Rynkiewicz

Prezes Zarządu, Klaster Obróbki Metali, Krajowy Klaster Kluczowy
Klaster Obróbki Metali, Krajowy Klaster Kluczowy: Największy klaster branży metalowej i maszynowej w Polsce. Skupia ponad 100 firm działających w obszarze usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych.
Sebastian Rynkiewicz, Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali, Krajowego Klastra Kluczowego. Obszary aktywności zawodowej: klastering – łańcuchy wartości, internacjonalizacja, transformacja cyfrowa, Przemysł 4.0., networking. Pracę zawodową łączy w praktyce z aktywnością akademicką. Wykładowca akademicki, autor publikacji w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowego, funduszy europejskich, innowacji i klasteringu. Członek Rady Uczelni Politechniki Białostockiej.

Tomasz Salomon

Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Tomasz Salomon

Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII: Urząd administracji rządowej zapewniający obsługę Ministra Rozwoju i Technologii. Obszary działalności to gospodarka, praca, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, turystyka.
Tomasz Salomon, Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, nadzoruje m.in. sprawy związane ze współpracą międzynarodową przemysłu w sektorze obronnym i bezpieczeństwa. Od 2004 r. związany z Ministerstwem Gospodarki, pracował w Departamencie Instrumentów Wsparcia i Departamencie Polityki Eksportowej. W latach 2007 - 2014 radca w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie. Odpowiadał m.in. za przygotowanie projektów związanych z pełnieniem przez Polskę roli kraju partnerskiego na targach Denkmal 2010 w Lipsku, Gruene Woche 2011 w Berlinie, ILA Berlin Air Show 2012, CeBIT 2013 i Hannover Messe 2017. Absolwent nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Szczecińskim, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Specjalizuje się w tematyce współpracy polsko-niemieckiej, a także promocji gospodarczej.

Marek Wąsiński

Kierownik Zespołu Gospodarki Światowej, Polski Instytut Ekonomiczny

Marek Wąsiński

Kierownik Zespołu Gospodarki Światowej, Polski Instytut Ekonomiczny
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY: PIE to publiczny think tank ekonomiczny. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna.
Marek Wąsiński, Kierownik Zespołu Gospodarki Światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, wcześniej związany z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych oraz Polityką Insight, ekspert ds. handlu międzynarodowego, stypendysta Fulbrighta. Jest autorem raportów i biuletynów m.in. na temat protekcjonistycznej polityki USA, umów o wolnym handlu, WTO, regionu Europy Środkowo-Wschodniej, polityki klimatyczno-energetycznej, globalnych negocjacji klimatycznych czy kampanii wyborczej w USA. Występował na licznych międzynarodowych konferencjach, a także współprowadził projekty takie jak Think Tank Platform for Paris 2015. W latach 2013-2014 przygotował dla Centrum analitycznego Polityka Insight wiele publikacji poświęconych europejskiej polityce gospodarczej m.in. Transatlantyckiemu Partnerstwu na rzecz Handlu i Inwestycji, unii bankowej czy polityce spójności. Marek Wąsiński jest absolwentem historii na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego UE na Die Europäische Rechtsakademie (ERA) oraz funkcjonowania rynków energetycznych na SGH. Stypendysta Fulbrighta na Johns Hopkins University (SAIS JHU). Obecnie jest doktorantem w Szkole Głównej Handlowej, zajmując się transatlantyckimi relacjami handlowymi. Od połowy sierpnia Marek Wąsiński pełni w PIE funkcję kierownika zespołu handlu zagranicznego.

Krzysztof Witoń

Prezes, IPT FIBER

Krzysztof Witoń

Prezes, IPT FIBER
IPT FIBER: Spółka rozwija oraz wdraża światłowody specjalne nowej generacji o wysokiej wydajności. Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe firmy IPT FIBER jest zaprojektowane i zbudowane z myślą o zaawansowanych włóknach światłowodowych.
Krzysztof Witoń, prezes IPT Fiber, menedżer o międzynarodowej renomie z ogromnym doświadczeniem w dziedzinie telekomunikacji światłowodowej. Wcześniej prezes NOM, Exatel, Hawe i Huapol, wiceprezes odpowiedzialny za rozwój biznesu hurtowego w UMC Ukraina, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju sieci szerokopasmowej w Orange Polska, doradca Huawei, Infinery i Orange Polska. Wierzymy, że jego wysoki poziom umiejętności biznesowych i zarządczych uczyni z IPT Fiber uznanego na całym świecie dostawcę innowacyjnych światłowodów.

Stefan Życzkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Forum Automatyki i Robotyki Polskiej

Stefan Życzkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Forum Automatyki i Robotyki Polskiej
FORUM AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLSKIEJ: FAIRP popularyzuje wdrażanie procesów automatyzacji i robotyzacji w kraju i za granicą. Reprezentuje i wspiera przedsiębiorców tworzących rozwiązania w tych dziedzinach.
Stefan Życzkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, założyciel, współwłaściciel, wieloletni prezes ASTOR, obecnie w funkcji przewodniczącego rady strategicznej spółki ASTOR. Przewodniczył Radzie Uczelni Politechniki Krakowskiej pierwszej kadencji w latach 2019-2020. Jest członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk oraz Business Centre Club. Od października 2020 działa jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w Związku Pracodawców Forum Automatyki i Robotyki Polskiej. Obecnie zaangażowany w propagowanie idei Przemysłu 4.0 w Polsce. Bierze udział w licznych debatach dzieląc się wiedzą oraz ponad 30 - letnim doświadczeniem pracy z przemysłem. Wierzy, że ludzie są najlepszym kapitałem. W każdym podejmowanym przez siebie działaniu, kieruje się zasadami współdziałania i budowania długotrwałych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu: #chodzioludzi. To w oczywisty sposób przekłada się na sposób funkcjonowania biznesu.